Uvod 

Ni povezav

SRS so temeljni akt, ki ga pri vodenju poslovnih knjig in sestavitvi računovodskih izkazov upoštevajo družbe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah. Poleg tega nekateri drugi zakoni (na primer Zakon o društvih) od uporabnikov zahtevajo, da računovodijo po SRS. Zato SRS 2016 uporabljajo izraz organizacija kot najširši pojem za vse uporabnike SRS. Temeljna pravila računovodenja, predvsem pravila pripoznavanja in njegove odprave ter pravila merjenja in vrednotenja gospodarskih kategorij so po prenovljenem konceptu računovodenja v vseh organizacijah enaka, ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko in statusno obliko.

Celovito prenovljeni SRS vsebujejo novo razdelitev standardov. Prenovljeni SRS tako obsegajo uvod v SRS in okvir SRS ter sklope, ki urejajo gospodarske kategorije, Standarde zunanjega računovodskega poročanja in Standarde posebnosti za organizacije v posameznih dejavnostih. Zaradi nove

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar