SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva 

Skrij povezave

Opredmetena osnovna sredstva so dolgoročna sredstva in predstavljajo praviloma velik del sredstev organizacije, povezan z nastajanjem poslovnih učinkov. Zato pravilnost vrednotenja in prenašanja njihove vrednosti v nastajajoče poslovne učinke močno vpliva na resničnost in poštenost izkazovanja stanja sredstev ter na poslovni izid. Organizacija jih lahko pridobi s kapitalom in/ali dolgovi.

Opredelitev pojmov

Opredmeteno osnovno sredstvo je tisto, ki ga ima organizacija v lasti ali finančnem najemu ali ga obvladuje drugače. Uporablja ga pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljala v te namene v več kot enem obračunskem obdobju.

Nabavna vrednost je znesek denarnih sredstev ali denarnih ustreznikov ali pa poštena vrednost drugih nadomestil, plačana

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar