SRS 6 - Naložbene nepremičnine 

Skrij povezave

Naložbene nepremičnine organizaciji prinašajo najemnino in/ali povečujejo vrednost dolgoročne naložbe. Po začetnem pripoznanju jih je mogoče izmeriti po pošteni vrednosti ali nabavni vrednosti in uporabljati izbrani model za vse naložbene nepremičnine.

Opredelitev pojmov

Naložbena nepremičnina je nepremičnina (zemljišče ali zgradba ali del zgradbe ali oboje), ki jo organizacija (lastnik ali najemnik pri finančnem najemu) poseduje, da bi ji prinašala najemnino ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe ali pa oboje, ne pa za uporabo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev ali za pisarniške namene ali prodajo v rednem poslovanju.

Lastniško uporabljana nepremičnina je nepremičnina, ki jo organizacija (lastnik ali najemnik pri finančnem najemu) uporablja pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev ali za pisarniške

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar