SRS 7 - Denarna sredstva 

Skrij povezave

Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je v blagovnem gospodarstvu posrednik pri menjavi poslovnih učinkov.

Opredelitev pojmov

Denarna sredstva so po računovodskem razumevanju gotovina, knjižni denar, denar na poti in denarni ustrezniki. Po tej opredelitvi gre za širše obravnavanje denarnih sredstev, pri katerem so med denarna sredstva vključeni tudi denarni ustrezniki, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v denar kot plačilno sredstvo.

Denarni ustrezniki, ki se jih uvršča med denarna sredstva, so tudi naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno.

Razvrščanje denarnih sredstev

V bilanci stanja organizacija

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar