SRS 9 - Dolgovi 

Skrij povezave

Dolg je vrsta obveznosti. Je tisto, kar mora organizacija vrniti oziroma poravnati, zlasti v denarju. Poravnava dolga zmanjšuje sredstva, iz katerih pritekajo gospodarske koristi.

Vsi dolgovi so obveznosti, poleg njih pa obstajajo tudi druge obveznosti, na primer rezervacije in obveznosti v zvezi s kapitalom.

Večina dolgov je povezana z jasno določenimi pravnimi ali fizičnimi osebami kot upnicami. Za druge vrste obveznosti pa to ni neizogibno. Rezervacija za kritje stroškov v prihodnosti je, denimo, obveznost, katere znesek je treba oceniti in je pravna ali fizična oseba, do katere bo dolg obstajal, še neznana.

Dolgove je mogoče poravnati

  • z denarnim plačilom,
  • s prenosom drugih sredstev,
  • s storitvami,
  • z zamenjavo obveznosti za drugo ali s spremembo obveznosti v kapital pa tudi
  • tako, da se upnik odpove svoji pravici ali jo izgubi.
Opredelitev pojmov

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar