SRS 35 - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih 

Skrij povezave

Socialno podjetje uporablja za opredeljevanje in izkazovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, merjenje prihodkov in odhodkov ter ugotavljanje poslovnega izida tiste SRS, ki veljajo za pravnoorganizacijske oblike organizacije, ki jo ima socialno podjetje. Socialno podjetje mora zagotoviti ločeno izkazovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, ločeno izkazovanje prihodkov in stroškov oziroma odhodkov ter ločeno ugotavljanje in izkazovanje poslovnega izida za dejavnost socialnega podjetništva in druge dejavnosti. Zato določi pravila za vodenje poslovnih knjig ter za sestavitev računovodskih izkazov in letnega poročila ter vsebinsko in strokovno utemeljena sodila za razporejanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov, stroškov in izdatkov na dejavnosti socialnega podjetništva in druge dejavnosti v svojem aktu.

Dopolnitve računovodskih rešitev so namenjene posebnostim

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar