Ljubljana, 5. september 2019

A. Predstavitev DDV

V poglavje A je bilo vnesenih nekaj manjših redakcijskih sprememb.

C. Davčni zavezanci, identifikacija za DDV in njeno prenehanje ter plačniki DDV

Poglavje C je bilo korenito prenovljeno. Pri tem so bila vključena sklicevanja na nova Fursova pojasnila in publikacije ter novejše sestavke iz revije IKS. Dodan je seznam sodne prakse Sodišča EU, ki je na področju, ki ga to poglavje obravnava, res obsežna. Tudi razlage določil ZDDV-1 so bile dopolnjene v smislu odgovorov, ki jih je dalo Sodišče EU. V prenovljeno besedilo je vključenih nekaj novih zgledov iz aktualnih vprašanj davčnih zavezancev.

T. Vračila DDV

ZDDV-1 se v zvezi z vračili DDV tujim zavezancem v zadnjem času ni spreminjal. Pojavljala pa so se vedno nova vprašanja zavezancev, ki so vključena v prenovljeno poglavje o vračilih DDV. Poglavju so tako dodani številni novi zgledi, ki izhajajo ravno iz teh vprašanj. Dodane so tudi posamezne sodbe, ki obravnavajo tovrstno tematiko, in pregled sodne prakse Sodišča EU.

2. izdaja
Komentar