D. DOBAVE BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE IN ZNOTRAJ EU 

Skrij povezave

Obdavčljive transakcije po ZDDV-1 vključujejo

  • dobave blaga na ozemlju Slovenije,
  • pridobitve blaga iz drugih držav članic EU,
  • dobave blaga v druge države članice EU,
  • uvoz in izvoz blaga ter
  • opravljanje storitev.

To poglavje opisuje prve tri alineje, preostalima dvema pa sta namenjeni poglavji E in G.

Promet blaga oziroma dobava blaga1 je prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik.

Za promet blaga se štejejo tudi

  • prenos lastninske pravice na blagu za plačilo odškodnine na podlagi zakona ali odločbe državnega organa;
  • dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje ali o prodaji blaga z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka (na primer finančni najem blaga);
  • prenos blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija za nakup ali prodajo (na

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar