E. UVOZ IN IZVOZ BLAGA 

Skrij povezave

Eden od temeljev EU, katere članica je tudi Slovenija, je carinska unija. Ta temelji na skupni carinski tarifi in enotni zunanjetrgovinski politiki, zato sta uvoz in izvoz blaga urejena z evropskimi carinskimi predpisi, ki veljajo in se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah EU. Ker je ozemlje Slovenije del enotnega trgovinskega prostora (carinske unije), v katerem blago prosto kroži, je promet blaga znotraj EU obdavčen drugače kot pri zapuščanju EU (izvozu) ali vnosu blaga v EU (uvozu).

E.1. Nadzor nad vnosom blaga v EU in iznosom iz nje

Od trenutka vnosa blaga na carinsko območje Skupnosti1 je to pod carinskim nadzorom in je lahko predmet kontrole davčnih organov. V Sloveniji opravljajo carinski in trošarinski nadzor nad blagom ter carinjenje blaga zaposleni na Fursu. Za vsako blago, vneseno iz tretjih držav ali s tretjih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar