M. (NE)POSLOVNA UPORABA BLAGA IN STORITEV TER TRANSAKCIJE, KI NISO PREDMET DDV 

Skrij povezave

Razlikovanje med poslovno in neposlovno uporabo blaga in storitev ter med transakcijami, ki so predmet DDV, in tistimi, ki niso, lahko zavezancem povzroča velike težave. Če razmejitev v takih primerih ni pravilno narejena, je DDV narobe obračunan.

ZDDV-1 določa, da so predmet obdavčitve z DDV tele transakcije: vsaka dobava blaga in storitev, ki jo davčni zavezanec opravi za plačilo v okviru svoje ekonomske dejavnosti na območju Slovenije, pridobitev blaga iz druge države članice EU za plačilo ter uvoz blaga v Slovenijo (obdavčljivi promet). Predmet obdavčitve z DDV so tudi nekatere storitve, ki jih slovenskim davčnim zavezancem opravijo tuji davčni zavezanci, za katere se šteje, da je kraj obdavčitve v Sloveniji. Transakcija se torej lahko šteje za obdavčljivo transakcijo oziroma obdavčljivi promet, če so izpolnjeni vsi štirje zakonsko določeni pogoji:

  • opravljen mora biti promet (na primer prodaja)

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar