O. OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER GRADBENA DEJAVNOST 

Skrij povezave

V poglavju so obravnavane posebnosti obračunavanja DDV od prometa, povezanega z nepremičninami in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Obravnavani sta tudi obrnjena davčna obveznost v gradbeništvu in obdavčitev storitev, opravljenih na nepremičninah, ki so v tujini.

O.1. Obdavčitev nepremičnin

Gradnja, obnova, prodaja in najem nepremičnin so zavezani obračunavanju DDV. Če pri prodaji nepremičnine ni obračunan DDV, se plača DPN. Od 1. januarja 2010 je promet gradbenih storitev in v nekaterih primerih tudi nepremičnin med zavezanci predmet obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1. Od 1. januarja 2011 pa niso več vsi stanovanjski objekti obdavčeni po nižji stopnji.

O.1.1. Nepremičnine – davčna stopnja
ZDDV-1: 41 ter 11. in 11.a točka priloge I
P-ZDDV-1: 54 in 54.a

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar