E. UVOZ IN IZVOZ BLAGA 

Skrij povezave
Berete arhivsko izdajo priročnika Davek na dodano vrednost v praksi. Dejstva, navedena v njem, so se morda spremenila, zato jih je treba preveriti. Najnovejšo različico, ki je izšla 01. 01. 2023, odprete tukaj.
POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2021

Poglavje E je bilo korenito prenovljeno. Pri tem je bila upoštevana nova carinska zakonodaja, ki je začela veljati s 1. majem 2016, vključena pa so tudi sklicevanja na nova Fursova pojasnila in publikacije ter na novejše sestavke iz revije IKS. Pojavljala so se vedno nova vprašanja zavezancev v zvezi z obravnavo DDV pri transakcijah, povezanih z uvozom in izvozom blaga, ki so vključena v prenovljeno poglavje. Poglavju so tako dodani številni novi zgledi, ki izhajajo ravno iz teh vprašanj.

Slovenija je 1. maja 2004 z vstopom v EU kot država članica sprejela načelo prostega pretoka blaga znotraj EU in hkrati tudi enotno carinsko politiko, ki je predpisana z evropsko carinsko zakonodajo. Ta ureja uvoz in izvoz blaga in proizvodov, ki jih je mogoče oceniti v denarju in s katerimi se trguje. Blago so tako na primer tudi električna energija, zemeljski plin in odpadki, saj

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar