A.14 Odprava računovodske napake 

Skrij povezave

Računovodske napake so tiste, ki nastanejo, ko so računovodski izkazi že odobreni. Zato imajo take napake pogosto za posledico spremenjeno obdavčitev, saj se zaradi popravljenih prihodkov in odhodkov spremeni poslovni izid. Če gre za obdavčljive prihodke in davčno priznane odhodke, bo taka sprememba vplivala na ugotovitev davčne osnove in na drugačno davčno obveznost.

Drugo vrsto napak pa predstavljajo napake, ki jih zavezanec stori pri sestavitvi davčnega obračuna. V tem primeru gre za napake, ki nimajo osnove v računovodskih izkazih, saj so ti pravilno sestavljeni, zavezanec le ni pravilno izračunal davčne osnove in davčne obveznosti.

Ne glede na vrsto napake, ki vpliva na obdavčitev, jo zavezanec, če je pomembna, popravi tako, da popravi davčni obračun (to je predloži novega) na način in v rokih, kot določa ZDavP-2, ali v tekočem davčnem obračunu pod zaporednima številkama 11.3 – Povečanje davčne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar