A.17 Davčna izguba 

Skrij povezave

Davčna izguba se razlikuje od poslovne, ki jo ugotovi zavezanec v izkazu poslovnega izida. Nastane, ko obdavčljivi odhodki presegajo obdavčljive prihodke. Osnovo za ugotovitev obdavčljivih prihodkov in odhodkov predstavljajo tisti iz izkaza poslovnega izida, a ZDDPO-2 določa posebnosti pri njihovem pripoznavanju pri obračunu davka.

Zavezanec lahko davčno izgubo neomejeno uporablja v prihodnjih obračunskih obdobjih pod pogojem, da izkoristi samo 50 % davčne osnove davčnega obdobja. Posebnosti veljajo pri pokrivanju davčne izgube v primeru, ko se spremeni lastništvo v zavezancu za več kot 50 %, in pri spremembi dejavnosti.

Ugotavljanje davčne izgube

Davčni zavezanec v obračunu DDPO ugotovi davčni izid, in sicer kot razliko med obdavčljivimi prihodki in obdavčljivimi odhodki. Obdavčljivi poslovni izid pa običajno ni enak poslovnemu izidu,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar