A.19 Zgled davčnega obračuna 

Skrij povezave

Zavezanci za DDPO morajo davčno obveznost izračunati in plačati sami. Izjema so le dohodki, od katerih se obračuna davčni odtegljaj. Tega odtegne in plača plačnik davka. Zavezanci davčni obračun (odslej obračun DDPO) oddajajo za zaključeno poslovno leto. Posebna pravila priprave in oddaje obračuna veljajo za zavezance, pri katerih so bile izpeljane različne vrste statusnih preoblikovanj, zavezance v insolvenčnih postopkih in zavezance, ki prenehajo poslovati.

Sestavine obračuna DDPO ter njegovo predlaganje in plačilo davka

Zavezanci, ki v Sloveniji dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti, morajo te napovedati Fursu v davčnem obračunu. Obračun pripravijo sami. Izjema so le zavezanci nerezidenti, ki dosegajo dohodke, od katerih se obračuna davčni odtegljaj. Tega odtegne in plača plačnik. Obračun DDPO morajo oddati tudi zavezanci, ki

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar