B.10 Dijaki in študenti 

Skrij povezave

Dijaki in študenti dobivajo v Sloveniji in tujini različne dohodke, od katerih se obračunavajo različne dajatve (davki in prispevki). Opravljajo lahko občasna in začasna dela prek pooblaščenih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom (odslej študentski servisi), prejemajo štipendije in nagrade in opravljajo obvezno ali prostovoljno praktično delo. [ → O davčni obravnavi teh istih prejemkov v tujini ali v Sloveniji, ko so prejemniki dijaki in študenti, ki niso slovenski rezidenti, lahko preberete v poglavju C.20 Študenti v sklopu Mednarodno obdavčenje.] Prav tam najdete tudi davčno obravnavo dohodkov, ki jih slovenski študentje prejmejo od tujih izplačevalcev.

Delo prek študentskih servisov

Delo dijakov in študentov prek študentskih servisov ureja ZZZPB. Ta predpis ureja tudi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar