B.14 Upokojenci 

Skrij povezave

Pokojnina je z nekaj posebnostmi obdavčena kot plača, drugi dohodki upokojencev pa različno, odvisno od pravne podlage za njihovo delo. Dohodki ne glede na velikost ne vplivajo na pravico do pokojnine. Vpliva pa nanjo status upokojenca. Če opravlja dejavnost, sklene delovno razmerje ali je družbenik oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge in hkrati poslovodja, delno ali v celoti izgubi pravico do pokojnine.

Zavarovanec pridobi pravico do pokojnine, ko izpolni predpisane pogoje. Dopolniti mora predpisano pokojninsko dobo in starost. Poleg tega mora izstopiti iz obveznega zavarovanja, kar pomeni, da mu mora pred upokojitvijo prenehati delovno razmerje ali dejavnost in ne sme biti družbenik oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge in hkrati poslovodja (odslej družbenik poslovodja). Če tega ne zagotovi, se praviloma ne more upokojiti. Lahko pa se upokoji, če v naštetih statusih ostane zavarovan najmanj za

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar