B.17 Dividende 

Skrij povezave

Dohodke, ki jih zavezanci dosegajo na podlagi lastniškega deleža, ki se ob izplačilu ne spremeni, ZDoh-2 obravnava kot dividende. Ob izplačilu so dokončno obdavčene po stopnji 25 %. Kot dividende so obdavčena tudi prikrita izplačila dobička, kot so opredeljena z ZDDPO-2. Kadar so dividende izplačane v naravi, se vrednost prejemka v naravi poveča s koeficientom davčnega odtegljaja.

Zavezanci

Dividende so, tako kot vsi dohodki slovenskih rezidentov, obdavčene po načelu svetovnega dohodka. Davek se torej odmeri v Sloveniji ne glede na to, ali imajo dividende vir v Sloveniji ali v tujini. Obdavčene so ob izplačilu oziroma takrat, ko lahko zavezanec z njimi prosto razpolaga.

ZGLED B.17 – 1: Slovenski rezident je upravičen do izplačila dividend družbe s sedežem v tujini

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar