B.18 Kapitalski dobiček 

Skrij povezave

Med dohodke iz kapitala, ki jih ZDoh-2 obdavčuje enkratno in dokončno (cedularno), spada tudi dobiček iz kapitala (odslej kapitalski dobiček). Kapitalski dobiček, kot ga določa ZDoh-2, je pozitivna razlika med odsvojitveno in pridobitveno vrednostjo naložb, ki jih štejemo za kapital. Dokler zavezanci kapitala ne odsvojijo, je tovrstni dobiček neiztržen (nerealiziran), ko pa ga, je dobiček iztržen (realiziran). Kadar je odsvojitvena vrednost kapitala manjša od pridobitvene, zavezanec utrpi kapitalsko izgubo. Med dohodki, ki jih obdavčuje ZDoh-2, sta le kapitalski dobiček in dohodek iz dejavnosti obdavčena že pred plačilom oziroma prejemom dohodka, saj se čas obdavčitve določi v trenutku spremembe lastnika kapitala. Kapitalski dobiček je sprva je obdavčen po stopnji 25 %, po dvajsetih letih lastništva kapitala pa je davka oproščen.

Izvedeni finančni instrumenti1 se ne štejejo za kapital po ZDoh-2, zato

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar