B.23 Dostava podatkov Fursu 

Skrij povezave

Izplačevalci dohodkov oziroma plačniki davka morajo Furs med letom obveščati o obračunanih in izplačanih dohodkih in z njimi povezanih dajatvah. Enkrat letno pa morajo Fursu poslati podatke o medletnih dohodkih, ki so davka oproščeni, in nekatere druge podatke, ki (lahko) vplivajo na odmero dohodnine. Katere podatke morajo poslati in kdaj, predpisuje ZDavP-2.

Pošiljanje podatkov Fursu med letom

Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka, morajo Furs sproti obveščati o obračunanih in izplačanih dohodkih in z njimi povezanih dajatvah. Od posameznih dohodkov obračunavajo in plačujejo medletno dohodnino kot dokončni davek in medletno akontacijo dohodnine.

Medletno dohodnino kot dokončni davek obračunavajo in plačujejo od izplačanih obresti (razen obresti pri bankah in hranilnicah), dividend in najemnin. Od dohodkov iz zaposlitve in drugih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar