B.25 Drugi davki fizičnih oseb 

Skrij povezave

Fizične osebe so zavezanke ne samo za dohodnino, ampak tudi za nekatere druge dajatve, ki zadevajo njihovo premoženje, in sicer za

  • davek na dediščine in darila,
  • davek od premoženja,
  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
  • pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest,
  • davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč,
  • davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in
  • davek na vodna plovila.

Obdavčitev z davkom na dediščine in darila (DDD) se izključuje z dohodnino in DDPO. Davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest imajo skupno značilnost, da spadajo med prihodke občin in da bodo z uvedbo enotnega davka na nepremičnine verjetno ukinjeni. Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč je bil uveden z ZUJF leta 2012 z namenom pobrati del dobička, h kateremu lastnik ni prispeval s svojimi vlaganji, ampak je ta rezultat prostorskega

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar