C.2 Davki, za katere se uporablja konvencija 

Skrij povezave
2. člen ARTICLE 2
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA TAXES COVERED
1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, ki se uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička iz odtujitve premičnin ali nepremičnin, davki na skupne zneske mezd ali plač, ki jih izplačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti kapitala. 2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar