C.3 Splošne opredelitve izrazov v konvenciji 

Skrij povezave
3. člen ARTICLE 3
SPLOŠNE OPREDELITVE IZRAZOV GENERAL DEFINITIONS
1. Za namene tega sporazuma, razen če sobesedilo zahteva drugače:
  1. izraz “oseba” pomeni posameznika, družbo ali kakršnokoli drugo telo, ki združuje več oseb;
  2. izraz “družba” pomeni katerokoli kapitalsko družbo ali enoto, ki je za davčne namene obravnavana kot kapitalska družba;
  3. izraz “podjetje” se uporablja za izvajanje kakršnegakoli poslovanja;
  4. izraza “podjetje države pogodbenice” in “podjetje druge države pogodbenice” pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident države pogodbenice, oziroma podjetje, ki ga upravlja rezident druge države pogodbenice;
  5. izraz “mednarodni promet” pomeni kakršenkoli prevoz z ladjo ali letalom, razen kadar ladja ali letalo opravlja prevoze izključno med kraji v državi pogodbenici, in podjetje, ki upravlja z ladjami in letali, ni podjetje iz te države.
  6. izraz “pristojni organ” pomeni:
    1. (v državi A):

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar