C.18 Pokojnine 

Skrij povezave
18. člen ARTICLE 18
POKOJNINE PENSIONS
V skladu z drugim odstavkom 19. člena se pokojnine in drugi podobni prejemki, ki se izplačujejo rezidentu države pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Obdavčitev pokojnin je posebno zanimiva, saj se osebe po upokojitvi pogosto preselijo v drugo državo in s tem spremenijo rezidentstvo, kar lahko pomembno vpliva na obdavčitev njihove pokojnine. Tako se v Slovenijo vrača mnogo upokojenih zdomcev, ki prejemajo pokojnine v drugih državah. Če po preselitvi ne obdržijo tamkajšnjega statusa rezidenta, so dolžni kot slovenski rezidenti to pokojnino napovedati v Sloveniji, kjer pa je obdavčena po veliko višji povprečni

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar