C.26 Postopek skupnega dogovora 

Skrij povezave
25. člen ARTICLE 25
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčenje, ki ni v skladu z določbami te konvencije, lahko ne glede na pravna sredstva, ki ji jih omogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu organu ene izmed držav pogodbenic. Zadeva mora biti predložena v treh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za posledico obdavčenje, ki ni v skladu z določbami konvencije. 1. .Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of either Contracting State. The case must be presented within

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar