C.29 Člani diplomatskih predstavništev in konzulatov 

Skrij povezave
28. člen ARTICLE 28
ČLANI DIPLOMATSKIH MISIJ IN KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS
Nobena določba te konvencije ne vpliva na davčne ugodnosti članov diplomatskih misij ali konzularnih predstavništev po splošnih pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
Splošne določbe konvencije OECD

Ta člen ureja obdavčitev članov diplomatskih misij in konzularnih predstavništev, tako da ti ne bi bili obravnavani manj ugodno, kot jim pripada po mednarodnem pravu ali posebnih mednarodnih sporazumih. Konvencija določa le, da nobena njena določba ne more vplivati na ugodnosti, ki

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar