D.12 Zloraba transfernih cen 

Skrij povezave

Najpomembnejši igralci v sedanjem globaliziranem gospodarstvu so velika mednarodna podjetja, ki znotraj skupine poslujejo s transfernimi cenami, ki so največji mednarodni davčni problem današnjega časa. In prav za te velike igralce se pojavlja čedalje več informacij, da izrabljajo prosti pretok blaga in kapitala ne samo za gospodarsko rast, temveč tudi za prenašanje dobička v države z ugodnejšim davčnim okoljem prek različnih davčnih shem. Problem je še bolj pereč, ker nekatera mednarodna podjetja prenašajo dobičke z izigravanjem veljavnih predpisov.

Smernice OECD o transfernih cenah v točki 1.2 opozarjajo, da je treba ločiti med obravnavanjem transfernih cen in obravnavanjem težav zaradi davčnega izogibanja ali davčnih utaj, čeprav je politiko določanja transfernih cen mogoče uporabiti tudi za take namene. Tako lahko povezana podjetja namreč sklepajo dogovore posebne vrste, ki jih le redko ali pa

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar