B.21 Posebnosti obdavčitve dohodka iz dejavnosti 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, JANUAR 2020

Posodobitev poglavja je bila potrebna zaradi zakonskih sprememb, ki so začele veljati z davčnim letom 2020. Pri obdavčitvi dohodka iz dejavnosti je sprememba v tem, da je uveljavljanje davčnih olajšav in prenesene davčne izgube po novem omejeno. Skupaj lahko podjetnik uveljavi zmanjšanje davčne osnove največ za 63 % podjetniških olajšav iz tekočega leta in preteklih let ter za preneseno davčno izgubo iz preteklih let. Vendar pa smejo poleg tega uveljaviti še osebne olajšave, do katerih so upravičeni (denimo splošno olajšavo). Ta sprememba se prvič uporabi pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020. Na obdavčitev od leta 2020 pa vplivajo tudi spremenjena davčna lestvica in spremembe pri splošni olajšavi ter posebni olajšavi za vzdrževane družinske člane.

V tem poglavju je bilo spremenjeno še podpoglavje, ki obravnava, kateri dohodki se izključijo iz dohodka iz

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar