B.15 Drugi dohodki 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2020

V tem poglavju je v podnaslovu Ostali drugi dohodki dodana določba, da se za prejeto izplačilo odkupne vrednosti iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko uveljavlja drugačna določitev velikosti tega dohodka za odmero dohodnine, kot je določena s 108/1 ZDoh-2 (davčna osnova je doseženi dohodek), glede na način vplačevanja premij.

Med druge dohodke sodijo

  • povračila stroškov fizičnim osebam, s katerimi izplačevalec ni ne v delovnem ne v pogodbenem razmerju, niti v razmerju opravljanja dejavnosti, niti kapitalskem ali najemnem razmerju,
  • nagrade, darila in dobitki v nagradnih igrah ter
  • ostali drugi dohodki, ki ne spadajo v katerokoli drugo vrsto dohodkov po ZDoh-2, kot so priznavalnine in družinske invalidnine.

Take dohodke pogosto izplačujejo društva, prostovoljske organizacije, državni organi in druge nepridobitne organizacije. Ti morajo kot

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar