A.1 Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Poglavje je bilo dopolnjeno zaradi dveh novih ukrepov za preprečevanje praks izogibanja davkom, ki jih je Slovenija morala vnesti v nacionalno zakonodajo zaradi zahtev Direktive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Zaradi tega sta bili dodani podpoglavji o izstopni obdavčitvi in hibridnih neskladjih.

Obdavčitev dohodkov pravnih oseb je urejena v ZDDPO-2. Ta zakon določa sistem obdavčitve dohodkov pravnih oseb in obveznost plačevanja DDPO. To je tako imenovani materialni predpis, ker ureja obdavčitev s tem davkom. Postopek pobiranja DDPO pa je podrobneje urejen v ZDavP-2. V njem so tako imenovana postopkovna pravila za obračun in plačilo DDPO.

Slovenija je pri določanju davčnih pravil obdavčitve z DDPO suverena, razen v nekaj delih, ki posegajo v pravo EU. To

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar