B.4 Dohodki iz delovnega razmerja 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Podpoglavje o spodbudah je bilo posodobljeno zaradi izteka spodbude v obliki oprostitve prispevkov delodajalca pri zaposlovanju brezposelnih starejših od 55 let, ki se sme uporabljati le še do izteka obdobja 24 mesecev od zaposlitve tega delavca. Ponovno pa se je začela uporabljati spodbuda v obliki delne oprostitve prispevka PIZ delodajalca za zaposlovanje starejših od 60 let. Nekatere spremembe pa so tudi pri uveljavljanju olajšav za zaposlovanje prikrajšanih delavcev na manj razvitih območjih, saj se je za nekatera območja ta spodbuda iztekla. Ministrstvo za finance je Zvezi RFR pojasnilo, da ne more podati natančnega odgovora glede morebitnega podaljšanja veljavnosti tega ukrepa za manj razvita območja.

Pri obravnavi dajatev od dohodkov delavcev v delovnem razmerju morajo delodajalci, ki so praviloma tudi izplačevalci dohodkov, upoštevati zakonske predpise, ki

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar