B.11 Bonitete iz zaposlitve 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Poglavje je bilo prenovljeno zaradi spremembe načina obračuna bonitete pri uporabi službenih vozil na električni pogon za zasebne namene. Znesek te bonitete je manjši kot pri drugih osebnih motornih vozilih. Če delodajalec delavcu zagotovi osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene, v delavčevo davčno osnovo za prvo leto pravice do uporabe vozila v zasebne namene praviloma všteva 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Nov način izračuna bonitete velja le, če nabavna vrednost tega vozila skupaj z DDV ne presega 60.000 EUR z DDV. Za presežni del vrednosti velja enak način izračuna vrednosti bonitete kot za uporabo osebnih motornih vozil.

Dodana pa so bila še spremenjena in nova stališča davčnega organa pri obdavčitvi bonitet, ki jih je ta vključil v svojo spletno publikacijo o obdavčitvi bonitet.

Boniteta

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar