B.14 Upokojenci 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Poglavje je bilo prenovljeno zaradi spremembe ZPIZ-2. Po novem imajo zavarovanci, ki so vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, pravico, da tri leta zahtevajo mesečno 40 % starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi se upokojili, po treh letih pa 20 %. To pravico lahko v sorazmernem delu uveljavljajo tudi zavarovanci, ki se delno upokojijo, delno pa ostanejo obvezno zavarovani oziroma ponovno vstopijo v obvezno zavarovanje z vsaj polovičnim delovnim oziroma zavarovalnim časom. V zvezi z obdavčitvijo dohodkov upokojencev, ki po upokojitvi še delajo, Zveza RFR povzema pojasnilo ZPIZ, kdaj se ta šteje za glavnega in kdaj za drugega izplačevalca. Omenjena je tudi sprememba ZUTD, po katerem mora delodajalec pri sklepanju pogodb za začasno in občasno delo

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar