B.16 Obresti 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Od 1. januarja 2020 pri obdavčitvi obresti valjajo nekatere novosti. Davčna stopnja se je zvišala s 25 na 27,5 %. Kot obresti se obravnavajo tudi nadomestila, ki jih zavezancu zagotavlja upravljavec obrestovanega premoženja. Pri življenjskem zavarovanju se ta nadomestila obdavčijo šele ob izplačilu.

Obresti, ki jih ZDoh-2 razvršča med dohodke iz kapitala, so praviloma obdavčene po stopnji 27,5 %1. Izjema velja za obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah drugih držav članic EU. Te se do skupnega letnega zneska 1.000 EUR ne vštevajo v davčno osnovo.

Prav tako se dohodnina ne plača od zamudnih obresti, izplačanih na podlagi sodne ali upravne odločbe. Za zamudne obresti se štejejo tudi tiste, ki so izplačane na podlagi sodne ali zunajsodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, ki ni

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar