B.23 Dostava podatkov Fursu 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

To poglavje je bilo spremenjeno zaradi sprememb o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Vključene so še spremembe pri poročanju o izplačanem regresu in delu plače za poslovno uspešnost. Poglavje je dopolnjeno tudi z novimi zgledi, ki se nanašajo na področje dostave podatkov oziroma poročanja o izplačanih dohodkih.

Izplačevalci dohodkov oziroma plačniki davka morajo Furs med letom obveščati o obračunanih in izplačanih dohodkih in z njimi povezanih dajatvah. Enkrat letno pa morajo Fursu poslati podatke o medletnih dohodkih, ki so davka oproščeni, in nekatere druge podatke, ki (lahko) vplivajo na odmero dohodnine. Katere podatke morajo poslati in kdaj, predpisuje ZDavP-2.

POŠILJANJE PODATKOV FURSU MED LETOM

Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka, morajo Furs sproti obveščati o obračunanih in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar