C.18 Pokojnine 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020

Poglavje o obdavčitvi pokojnin je usklajeno z zadnjimi objavljenimi pojasnili Fursa in ZPIZ. Težave pri mednarodni obdavčitvi pokojnin pa so obravnavane tudi v dodatnih praktičnih zgledih – primerih, ki opisujejo pravice in obveznosti prejemnikov pokojnin z vidika posameznih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

18. člen ARTICLE 18
POKOJNINE PENSIONS
V skladu z drugim odstavkom 19. člena se pokojnine in drugi podobni prejemki, ki se izplačujejo rezidentu države pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Obdavčitev pokojnin je posebno zanimiva, saj se osebe po upokojitvi pogosto preselijo v drugo državo in s tem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar