B.1 Splošno o dohodnini in prispevkih ter odmeri dohodnine 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2020

Sprejete so bile spremembe pri oprostitvi določenih dohodkov po 21. členu ZDoh-2. Gre za oprostitve dohodkov, povračil stroškov, storitev in drugih ugodnosti invalidom oziroma osebam, ki so potrebne pomoči v naravi ali pa prejemajo nadomestilo, dodatek za pomoč in postrežbo, komunikacijski dodatek ali drug dohodek, ki se oprosti plačila dohodnine po 21. členu ZDoh-2. Sprememba je bila potrebna, ker je prenehal veljati Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, sprejeti pa so bili novi Zakon o socialnem vključevanju, Zakon o osebni asistenci in Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, po katerih upravičene osebe prejemajo določene dohodke, ki so primerljivi s tistimi, ki so bili že prej oproščeni plačila dohodnine.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Sistem in obveznost plačevanja dohodnine sta predpisana z ZDoh-2, v katerega so vključene

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar