B.19 Najem nepremičnin in premičnin 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2020

Posodobitev tega poglavja je bila potrebna zaradi sprememb ZDoh-2, ki so se začele uporabljati s 1. januarjem 2020. Od 1. januarja 2020 izplačane ali na razpolago dane najemnine so obdavčene s 27,5-odstotno davčno stopnjo; za izplačane ali na razpolago dane najemnine do konca leta 2019 pa je veljala davčna stopnja 25 %. Pri tem se davčna osnova od leta 2020 ugotovi tako, da se od najemnin praviloma odštejejo normirani stroški v velikosti 15 % od dohodka, in ne več 10 % dohodka. Načeloma se ti normirani stroški upoštevajo pri vseh vrstah oddajanja premoženja v najem, razen pri oddajanju kmetijskih in gozdnih zemljišč. Poglavje je bilo spremenjeno zaradi teh dveh zakonskih sprememb, zaradi katerih so bili spremenjeni tudi izračuni najemnine v zgledih.

Zavezanec pa ima še vedno možnost, da uveljavlja večje dejanske stroške namesto normiranih. Uveljavljati sme dejanske

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar