B.9 Drugi dohodki iz zaposlitve 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2020
Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe pri obdavčitvi dohodka iz prodaje odpadnih surovin glede na dosedanjo davčno prakso. Do spremembe je prišlo zaradi sodne prakse vrhovnega sodišča. Sodišče je zaključilo, da se od dohodka, ki ga oseba ustvari s prodajo premičnine, dohodnina ne plača (32/-/1 ZDoh-2). Če so izpolnjeni zakonski pogoji za opravljanje dejavnosti, pa je to dohodek iz vira dejavnosti. Taka obdavčitev nastane, če je ugotovljeno, da premičnina (v tem primeru odpadna surovina) izvira iz zavezančevega opravljanja neodvisne, samostojne dejavnosti, ki vključuje odsvojitev premičnin (na primer zbiranje in prodaja odpadnih materialov).

Dohodki iz zaposlitve se delijo na dohodke iz delovnih razmerij, dohodke iz drugih pogodbenih razmerij in dohodke iz drugih razmerij. Med druge dohodke iz zaposlitve se štejejo tisti, ki niso iz delovnega razmerja oziroma

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar