B.23 Dostava podatkov Fursu 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2020

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi nekaterih sprememb pri poročilu za odmero dohodnine, ki ga morajo zavezanci za poročanje Fursu posredovati do 31. januarja v zvezi z določenimi izplačili oziroma transakcijami v preteklem letu. Novost je poročanje v zvezi z naknadnimi vplačili kapitala. Od poročanja za leto 2020 se uporabljata tudi nov pravilnik o poročanju o odsvojitvah vrednostnih papirjev, drugih deležev ter investicijskih kuponov ter o poročanju o odsvojitvah izvedenih finančnih instrumentov.

Izplačevalci dohodkov oziroma plačniki davka morajo Furs med letom obveščati o obračunanih in izplačanih dohodkih in z njimi povezanih dajatvah. Enkrat letno pa morajo Fursu poslati podatke o medletnih dohodkih, ki so davka oproščeni, in nekatere druge podatke, ki (lahko) vplivajo na odmero dohodnine. Katere podatke morajo poslati in kdaj, predpisuje ZDavP-2. Poročanje

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar