C.2 Davki, za katere se uporablja konvencija 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, AVGUST 2021

Poglavje C.2 opisuje davke, za katere se konvencija uporablja. V spremembah poglavja so dodani novi opisi nekaterih davkov. Posodobljene so tudi razlage, zakaj se za katerega od davkov konvencija uporablja oziroma zakaj ne.

2. člen ARTICLE 2
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA TAXES COVERED
1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, ki se uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine dohodka ali premoženja, vključno z davki od

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar