B.10 Dijaki in študenti 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, AVGUST 2021
Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ta posega tudi v znesek z akontacijo dohodnine neobdavčenih nagrad vajencem. Ta znesek je zdaj v uredbi določen v absolutnih zneskih. Ob prvi naslednji uskladitvi minimalnih zneskov nagrad vajencev po zakonu, ki ureja vajeništvo, pa bodo ti usklajeni minimalni zneski nagrad obenem tudi zneski, do katerih bodo izplačane nagrade vajencem neobdavčene z akontacijo dohodnine.

Dijaki in študenti dobivajo v Sloveniji in tujini različne dohodke, od katerih se obračunavajo različne dajatve (davki in prispevki). Opravljajo lahko občasna in začasna dela prek pooblaščenih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom (odslej študentski servisi), prejemajo štipendije in nagrade in opravljajo obvezno

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar