A.18 Davčne olajšave 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2021

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi sprememb pri davčnih olajšavah z davčnim letom 2022. Spremenjene so bile olajšave za zaposlovanje, za donacije in za praktično delo, dijakov, vajencev in študentov. Olajšava za zaposlovanje je v velikosti 45 % plač na novo zaposlene osebe (osebe, mlajše od 29 let ali starejše od 55 let ali osebe s poklicem v primanjkljaju) oziroma 55 % plač, če zavezanec zaposli osebo, mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič. Uvedena pa je bila nova olajšava za investiranje v digitalni in zeleni prehod, in sicer v velikosti 40 % tovrstnih vlaganj.

Zavezanci lahko z davčnimi olajšavami zmanjšajo davčno osnovo za DDPO, vendar morajo za to izpolnjevati nekatere pogoje. Zmanjšajo jo lahko v priznanem znesku. Od davčnega obdobja 2020 lahko zavezanec zmanjša davčno osnovo za davčne olajšave (tekoče in neporabljene iz preteklih let) in zaradi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar