A.8 Nepridobitna dejavnost 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2021

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi sprememb Pravilnika o pridobitnih in nepridobitnih prihodkih, ki se nanašajo na javne zavode – lekarne, ki prejemajo sredstva za opravljanje javnofinančne službe in namenska javna sredstva. Druga sprememba pa je izvajalske narave, in sicer je povezana z metodologijo vpisovanja davčno nepriznanih in delno priznanih odhodkov v davčni obračun pri zavezancih, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, po posebnem Fursovem pojasnilu.

Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči odhodki, ki jih po vrstah določa poseben pravilnik o dejavnosti. Nepridobitni prihodki in sorazmerni ali dejanski odhodki se v davčno osnovo ne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar