B.1 Splošno o dohodnini in prispevkih ter odmeri dohodnine 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2022

Poglavje je bilo posodobljeno zaradi novih dveh plačila dohodnine oproščenih dohodkov, in sicer iz naslova družinske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (23/-/5 ZDoh-2), in izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada. Poglavje je bilo spremenjeno še zaradi opcijske možnosti, da zavezanci v letno davčno osnovo za odmero dohodnine vključijo dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodke iz kapitala oziroma davčne osnove od teh dohodkov (131.a člen ZDoh-2).

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Sistem in obveznost plačevanja dohodnine sta predpisana z ZDoh-2, v katerega so vključene materialne določbe o obdavčitvi z dohodnino, pa tudi del postopkovnih pravil. Podrobnejša in/ali preostala postopkovna pravila glede dohodnine so vključena v ZDavP-2.

Za slovensko dohodnino velja nekaj

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar