B.11 Bonitete iz zaposlitve 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2022

Poglavje je bilo spremenjeno zaradi sprememb pri obračunu bonitete od uporabe službenih osebnih motornih vozil na električni pogon za zasebne namene, kjer je davčna osnova od te bonitete od leta 2022 enaka nič. Druga sprememba pa se nanaša na ugodnejšo davčno osnovo v primeru, ko delodajalec, ki je gospodarska družba, zaposlenemu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev v tej ali njej nadrejeni družbi. Davčna osnova znaša 65 % bonitete, ki bi jo delodajalec ugotovil po splošnem pravilu (upoštevajoč tržno ceno pridobljenih delnic ali deležev).

Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo da zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu. Izvira lahko iz sedanje ali pretekle zaposlitve. Praviloma je dana v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi. V nedenarni obliki lahko zaposleni prejme še

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar