B.21 Posebnosti obdavčitve dohodka iz dejavnosti 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, APRIL 2022

To poglavje je bilo posodobljeno zaradi sprememb pri podjetniških olajšavah (za zaposlovanje, za donacije, za praktično delo dijakov, vajencev in učencev in zaradi nove olajšave za digitalni in zeleni prehod) ter sprememb pri osebnih olajšavah (splošna olajšava ter uskladitve pri drugih osebnih olajšavah, ki jih sme zavezanec uveljavljati pri zmanjšanju davčne osnove dohodka iz dejavnosti). Uzakonjen pa je bil še izvzem prihodkov in odhodkov, ki so povezani s prispevki, ki jih za zavezanca za dohodek iz dejavnosti po posebnih predpisih plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost.

Dohodek iz dejavnosti je eden od šestih vrst dohodkov, ki so določeni z ZDoh-2. V njem so za zavezance, ki opravljajo dejavnost, zaradi njihovega statusa opredeljeni dohodek iz dejavnosti, davčna osnova, prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom, prenehanje opravljanja

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar