A.0 Uvod 

Ni povezav

Družbe, samostojni podjetniki, zadruge, pravne osebe zasebnega prava in društva morajo letna poročila in konsolidirana letna poročila javno objaviti. To je obvezno tudi za družbe, ki so se skladno z določbami ZDDPO-2 odločile, da bodo davčno osnovo ugotavljale ob upoštevanju normiranih odhodkov. Podjetniki, pri obdavčenju katerih se upoštevajo normirani odhodki, podatkov ne objavljajo. Prav tako letnega poročila ne predložijo zasebniki, ki niso registrirani kot samostojni podjetniki (na primer odvetniki, notarji, samostojni kulturni delavci, zobozdravniki in novinarji).

Za javno objavo letnih poročil poskrbi Ajpes. Družbe, samostojni podjetniki, zadruge in društva ter druge organizacije, ki niso zavezani k reviziji, mu jih predložijo v treh mesecih po koncu poslovnega leta. Nepridobitne organizacije, pravne osebe zasebnega prava, ki računovodske izkaze sicer sestavljajo po SRS, morajo podatke za

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar