D.2 Prihodki v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave

Zavezanci za akontacijo dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti so vsako leto obvezani oddati obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v katerem ugotovijo davčno osnovo in davčno obveznost. Z upoštevanjem računovodskih pravil ugotavljajo dosežene prihodke, ki jih prilagodijo za neobdavčene prihodke (izvzete prihodke) in povečajo za prihodke za davčne namene, kadar to davčna zakonodaja zahteva. Vpisovanju prihodkov v obrazec davčnega obračuna so namenjene vrstice v okviru zaporednih številk 1, 2 in 3. Vrstice v okviru zaporedne številke 2 so namenjene vpisu zmanjšanja prihodkov. Vrstice v okviru zaporedne številke 3 so namenjene vpisu povečanja prihodkov.

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
ZDoh-2: 46–68
ZDDPO-2: 12–35
ZDavP-2: 295–301

1 Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih. Zavezanci v davčni

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar