A.3 Izkaz poslovnega izida po različici II 

Skrij povezave

Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje poslovni izid organizacije in uspešnost njenega poslovanja za poslovno leto. Ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza. Za izkazom poslovnega izida organizacija prikaže še izkaz drugega vseobsegajočega donosa. V njem predstavi postavke brez povezanih davčnih učinkov, pri čemer mora znesek odloženega davka za vsako postavko vseobsegajočega donosa razkriti v pojasnilih. Namesto dveh izkazov (prvega, s sestavinami izkaza poslovnega izida kot ločenega izkaza, in drugega, ki se začne s poslovnim izidom in prikazuje sestavine drugega vseobsegajočega donosa) lahko vse postavke prikaže v enem, skupnem izkazu (celotnega) vseobsegajočega donosa.

[→ Več o izkazu drugega vseobsegajočega donosa lahko preberete v poglavju A.4 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa v sklopu Letni obračuni in poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS.]

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar